Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w likwidacji
03-236 Warszawa, ul. Annopol 4b
(od 1 marca 2020 r. rozpoczęła się likwidacja Spółki)

(telefon/faks: (0-22) 676 21 29; tel.kom.: 0, 695 936 500 i 0, 695 935 501; email: akademia@akademiatp.pl; strona internetowa: www.akademiatp.pl)

zaprasza do korzystania z własnej oferty szkoleniowej w zakresie szkoleń tradycyjnych organizowanych na salach szkoleniowych prowadzonych przez Akademię i szkoleń przez internet (tzw. szkoleń e-lerningowych - zobacz --> szkola.akademiatp.pl), w których możesz uczestniczyć siedząc we własnym domu.

Dla łatwiejszego korzystania z naszej ofery szkoleniowej utworzyliśmy oddzielną stronę internetową atp-szkolenia.akademiatp.pl, która ułatwi Państwu z nami kontakt i zdalne zapisywanie się na szkolenia prowadzone przez Akademię.

Akademia prowadzi działalność szkoleniową o różnej tematyce skierowaną do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Szkolimy przedsiębiorców i ich pracowników,
w tym przede wszystkim kierowców.

Posiadamy wieloletnią praktykę w zakresie szkoleń transportowych obejmujących prawo transportowe i prze-
wozowe, czas pracy kierowców i jego rozliczanie, tachografy analogowe i cyfrowe, przewozy materiałów niebezpiecznych, przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się, przewozy zwierząt, przewozy nienormatywne, przewozy odpadów, rozkłady jazdy w komunikacji autobusowej, zasady załadunku pojazdów
i mocowania na nich ładunków i wiele innych. 

Od wielu lat zajmujemy się szkoleniami kierowców i przewoźników. prowadzimy szkolenia kierowców zawodowych w zakresie kwalifikacji wstępnej, wstępnej uzupełniającej, wstępnej przyspieszone, wstępnej przyspieszonej uzupełniającej oraz szkolenia okresowe kierowców wg nowych przepisów, czyli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53, poz.314).

Akademia posiada dodatkowo uprawnienia w zakresie innych obligatoryjnych szkoleń szkoleń, gdyż została wpisana do ewidencji:

 1. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie jako INSTYTUCJA SZKOLENIOWA pod numerem ewidencyjnym 2.14/00220/2017,

 2. Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie pod numerem 1/2012, jako INSTYTUCJA SZKOLENIOWA kierowców przewożących towary niebezpieczne.

 3. Prezydenta Miasta Warszawy pod numerem 1040K, jako szkoła i placówka niepubliczna kształcenia ustawicznego.
 4. Urzędu Dozoru Technicznego pod numerami 418/2012/W-J, 418/2012/W-P, 418/2012/W-U, 418/2012/W-N418/2012/BG, jako ośrodek szkolenia w zakresie uprawnień do prowadzenia wózków jezdniowych, jezdniowych podnośnikowych, jezdniowych unoszących i jezdniowych nałądownych oraz w zakresie uprawnień do wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem.

 Wszystkie szkolenia prowadzimy z wykorzystaniem własnych programów szkoleniowych, multimedialnych prezentacji szkoleniowych i książek stanowiących dla osób szkolonych materiały szkoleniowe. Ich przykłady można obejrzeć w opisach szkoleń w górnym module "Rodzaje i terminy szkoleń".
Wyjątkiem są szkolenia nadzorowane przez Państwo, czyli szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz przewozy towarów niebezpiecznych, które są prowadzone wg programów zatwierdzonych przez Marszałka Województwa lub Wojewodę.

Poniżej podajemy krótki opis obsługi menu:

 1. Strona główna - widok strony głównej czyli niniejszej.
 2. Zarejestruj się - moduł służący do wpisania się na wybrane szkolenie - przeznaczona jest dla:
  a)  przedsiębiorstw zlecających szkolenia - uruchomienie wymusza podanie informacji o firmie i jest ona
       rejestrowana w systemie z udostępnieniem własnego konta (kodu użytkownika i hasła dostępu), które
       umożliwia wielokrotne wejście do systemu i zapisywanie na szkolenia własnych pracowników,
  b)  ośrodków szkolenia współpracujących z Akademią -
  uruchomienie oraz podane ustalonego kodu
       użytkownika i hasła umożliwia wielokrotne wejście do systemu i zapisywanie na szkolenia uzyskanych
       z naboru kandydatów,
  c)  indywidualnych kursantów, czyli osób, które samodzielnie zgłaszają chęć uczestnictwa w szkoleniu
       i dokonują samodzielnego wpisu na szkolenie własnej osoby (w tym przypadku dostęp do systemu jest
       otwarty - nie ma żadnych kodów użytkownika i haseł).
 3. Logowanie - przeznaczone:
  a)  dla firm, które mają już w systemie założone swoje konta zdefiniowane w module "Zarejestruj się" - mogą
       zlecać Akademii przeprowadzenie szkoleń własnych pracowników i wpisywać ich na wybrane szkolenie,
  b)  ośrodków szkolenia współpracujących z Akademią - mogą wpisywać na szkolenia uzyskanych z naboru kandydatów.
 4. Rodzaje i terminy szkoleń - moduł zawiera wykaz aktualnie dostępnych szkoleń tradycyjnych i internetowych z podaniem ich tematyki oraz opisem. W przypadku szkoleń tradycyjnych tematyka szkolenia obejmuje jego nazwę, termin i miejsce oraz dane kontaktowe do ośrodka szkolenia, a także program szkolenia i wymagania wobec osób szkolonych. W przypadku szkoleń internetowych informacja o szkoleniu jest podobna za wyjątkiem jego terminu, gdyż ustalany jest on indywidualnie z każdą osobą szkoloną. Opis szkolenia obejmuje temat i program szkolenia, jego cenę oraz przykładowe ekrany programów multimedialnych i materiałów szkoleniowych. Opis zawiera również możliwość obejrzenia jednego z modułów szkolenie internetowego.

Lista decyzji o rejestracji wraz z jej numerem

Lista ośrodków wraz adresami